EVENTS

Operasyonel kabiliyeti yüksek, yaratıcı ve entegre projeleri hayata geçirebilen etkinlik takımı

Hizmetler

Deneyimsel Pazarlama

Tanıtım ve Lansman Etkinlikleri

Kurumsal Etkinlikler

Incoming & Outgoing Etkinlikler

Gerilla Pazarlama

VIP Etkinlikler

Tasarım & Prodüksiyon

3D Tasarım & Modelleme