Nike 212-216 Yakan İçin Koş

İstanbul’un her iki yakasında düzenlenen "Nike Yakan İçin Koş" etkinliğine destek verdik.