AdStation, etkinlik alanında faaliyet gösteren bir “entegre pazarlama iletişimi” ajansıdır.

Hem üstlendiği hem de kendine ait tüm iletişim projelerinde çalıştığı markaları çift koldan etkileşime sokar. Bir tarafta spor, sanat ve saha iletişimi projeleri yoluyla tüketici ile buluşan marka, diğer tarafta da kurumsal pazarlama iletişimi çalışmaları ile kurum ve sektör içi profesyonellere dokunur.

AdStation, proje süreçleri boyunca eşseslilik ve eşgüdümlülük ilkelerine göre hareket eder. Bu sebeple tüm disiplinleri kendi yönetir ve markalara “tek elden” çözümler ve katkılar sunarak iş ortaklarının işlerini daha da kolaylaştırır.

Özellikle etkinlik iletişimi yönetiminde yıllara dayanan deneyimi ile ülkemizin en büyük marka ve kurumlarının yol arkadaşıdır. Her projede olduğu gibi etkinlik iletişimi projelerinde de AdStation, tüm adımları “tek çatı” altında tasarlar, uygular ve raporlar.

AdStation’ın öncelediği 3 ana değer vardır:

  • Uzmanlık
  • Dürüstlük
  • Yol arkadaşlığı

AdStation, kısa süreli ilişkiler kurmayı reddederek sürdürülebilir uzun soluklu yol arkadaşlığı yapmayı uygun görür. Bu amaçla AdStation her iş ortağının kendi departmanı gibi hizmet verir, gücünü uzmanlığından, geniş müşteri portföyünü de dürüst yol arkadaşlığından alır.

AdStation ile hedefinize dokunun.

TÜM ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLE GEÇMİŞTEN BUGÜNE
ZAMANDA YOLCULUK

TÜM ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLE GEÇMİŞTEN BUGÜNE
ZAMANDA YOLCULUK

null

Sport

412
null

Event

789
null

Creative

1384
null

Experience

631
null

Sport

412
null

Event

789
null

Creative

1384
null

Experience

631